Privacy Beleid

Laatste update 22 mei 2022

Privacyverklaring

Ques2Build, gevestigd in Hooglanderveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ques2Build
De Maalderij 22
3929 AZ, Hooglanderveen, 
06-83 48 40 74
www.isolatie-bouwadvies.nl
info@isolatie-bouwadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ques2Build verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of
  telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Mocht u van mening zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, meld dit aan ons via info@isolatie-bouwadvies.nl. Wij verwijderen deze gegevens.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Ques2Build verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact te kunnen opnemen, voor het uitvoeren van uw opdracht of
  het doen van een aanbieding.
 • Het informeren over wijzigingen in ons aanbod.
 • Het uitvoeren van opdrachten of andere noodzakelijke bedrijfsactiviteiten.
 • Het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ques2Build neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten zonder tussen komst van een medewerker van Ques2Build

Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer dan strik noodzakelijk bewaard. De gegevens worden bewaard tot dat het doel voor de verzameling van de gegevens bereikt is, of dat een u een verzoek indient tot verwijdering. Gegevens kunnen tevens opgeslagen worden als dat voorzien is door de Europese of nationale wetgevers in EU-verordeningen, -wetten of overige -voorschriften, waaraan de verantwoordelijke gehouden is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is om de gegevens langer te bewaren in verband met het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van een overeenkomst.

Waarom verzamelen wij gegeven? Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw opdracht en de uitvoering van andere bedrijfsactiviteiten.

Delen van persoonsgegevens
Ques2Build verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Wij delen uw gegevens op verzoek van het wettelijk gezag. Wij delen noodzakelijke gegevens in geval van een Energielabel aan de koepelorganisatie voor de registratie van het label.

Cookies.
Ques2Build gebruikt technische en functionele cookies. Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken. Wij kunnen niet inzien op welke wijze zij met je gegevens omgaan. Beland je op een andere website, lees dan goed hun privacy- en cookieverklaring door voordat je jouw persoonsgegevens deelt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht tot inzage van uw gegevens, tot het laten corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ques2Build en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiertoe kunt u bij een verzoek indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u aangegeven organisatie, te sturen. Dit verzoek richt u aan info@isolatie-bouwadvies.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Ques2Build wijst u erop  dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ques2Build neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@isolatie-bouwadvies.nl