Energielabel

Labelplicht?

Bij de verkoop of verhuur is een energielabel verplicht. Deze mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Sinds 2021 worden labels volgens de nieuwe norm NTA 8800 door gecertificeerde Energie Prestatie adviseurs uitgerekend en verstrekt.

Voor alle kantoren met een oppervlak van 100 m2 of meer, geldt per 1 januari 2023 de plicht om een geregistreerd Label C of beter te hebben. De labelplicht is gebaseerd op het feitelijk gebruik. Dus ook gebouwen met een andere geregistreerde gebruiksfunctie kunnen wel degelijk een verplicht Label C nodig hebben wanneer het feitelijk een kantoorfunctie betreft. Op Informatiepunt Leefomgeving vindt u alle informatie over het door de overheid te volgen proces.

In de NTA 8800 is beschreven op welke wijze het energielabel voor gebouwen bepaalt moet worden.

Daarnaast geeft het Bouwbesluit de BENG norm aan. De BENG waarden worden ook bepaald volgens de NTA 8800. BENG staat voor “ Bijna Energie Neutraal Gebouw”. De BENG bestaat uit drie normen BENG 1 (energie behoefte), BENG 2 (primair energie gebruik), BENG 3 (Aandeel hernieuwbare energie) en aanvullend de TOjuli.(een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding) 
In plaats van BENG 1,2 en 3 wordt ook wel gesproken over EP1, 2 en 3.

Een Energielabel is een goede leidraad voor het maken van een maatwerkadvies bij de verduurzaming van gebouwen. Welke isolatie- en/of installatiemaatregelen hebben het meeste effect. Na uitvoering kan dan het gebouw voorzien worden van een actueel Energielabel

Welk label?

De NTA 8800 (norm voor het vastleggen energielabel) maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bestaande bouw wordt over het algemeen volgens de basismethodiek uitgevoerd. Nieuwbouw moet volgens de detail methodiek uitgevoerd, waarbij de uitkomst niet alleen een label oplevert, maar ook moet voldoen aan de BENG eisen.

Daarnaast maakt de NTA 8800 onderscheid tussen woningbouw en utiliteisbouw. EP adviseurs kunnen opgeleid zijn voor:

  • EP – W basis (voor bestaande woningbouw)
  • EP – W detail (voor bestaande en nieuwbouw woningen)
  • EP – U basis (voor zowel bestaande utiliteits- als woningbouw
  • EP – U detail (voor zowel bestaande als nieuwe utiliteit- en woningbouw)

Uw Ques2Build adviseur is gecertificeerd voor al deze varianten en aangesloten bij Koepelorganisatie Onze Joost B.V.

Voorbeeld label